• 2016 Boston Whaler 210 Montauk

  • 2003 Cobia 174

  • 2004 Everglades 211

  • 2020 Everglades 253

  • 2001 Boston Whaler 260 Outrage

  • 2013 Key West 1720

  • 2007 Boston Whaler 150 SuperSport

  • 2007 Boston Whaler 190 Montauk

  • 2021 Dorado 23 SE

  • 2021 Sea Chaser 27 HFC